Som udgangspunkt kan du spise alle fødevarer med tandproteser, da de sagtens kan holde til det. Der kan dog være forskellige faktorer, der besværliggør at tygge maden med en tandprotese. Først og fremmest kræver det øvelse at spise med en tandprotese. Samtidig er det nødvendigt, at dine muskler kan hjælpe protesen med at sidde fast. Det kræver at musklerne er stærke nok.

Nogle gange ses det, at muskulaturen kommer ud af træning, når du har haft den samme protese i mange år. I tilfælde hvor man har problemer med at tandprotesen ikke sidder fast, kan der laves en vurdering af, hvorvidt det er muligt at få indopereret implantater – også kaldet tryklåse.