Det er muligt at få tilskud til en tandprotese, hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark. Du kan også få tilskud til en protese, hvis du er berettiget til et helbredtillæg fra kommunen.

Et helbredstillæg dækker op til 85% af prisen for en tandprotese. Tillægget beregnes med udgangspunkt i den behandler, som kommunen har en prisaftale med. Du behøver dog ikke vælge den behandler, som kommunen har en prisaftale med, men kan frit vælge en anden behandler og bruge dit tilskud der.