Prisen på en tandprotese afhænger af flere forskellige faktorer, men den koster typisk et sted mellem 12.000 kr. og 50.000 kr. Når der skal laves en tandprotese, er det vigtigt at forstå, at behandlingen er målrettet den enkelte patient og dennes behov.

Prisen afhænger bl.a. af, hvilken form for protese der er tale om, og om det er nødvendigt at udføre tandudtrækning eller anden tandbehandling inden protesen kan afleveres til patienten. Hvis der er behov for en midlertidig tandprotese inden den permanente løsning kan laves færdig, vil dette medføre yderligere omkostninger.