Det normale forløb for en tandprotese hos NyTand er typisk 2-4 uger. Hvis du har behov for forudgående tandbehandling (inden tandprotesen kan monteres), vil et forløb typisk strække sig over 3-5 uger. I akutte tilfælde er det muligt at lave en midlertidig løsning indenfor få arbejdsdage. Derudover tilbyder vi også hurtige løsninger på permanente tandproteser i de tilfælde, hvor dette kræves.